Home Nieuws Dossiers Disclaimer Contact Statuten
Bevrijderskinderen.nl
Home

Wie en wat zijn Bevrijderskinderen?
In 1984 is de 'Vereniging Canadese Bevrijdingskinderen' opgericht. De belangrijkste doelstelling van deze vereniging was het opsporen van Canadese militairen die een kind verwekten tijdens hun deelname aan de bevrijding van ons land. In de loop van het bestaan van deze vereniging zijn tal van successen geboekt: vaders en/of familie in Canada, en later ook in andere landen, werden gevonden.

De doelstelling werd uitgebreid met zoektochten naar andere 'geallieerde' vaders en de aanduiding 'Canadese' kwam te vervallen.

Naast de intensieve zoektochten werden tal van gezellige bijeenkomsten georganiseerd waarbij ervaringen werden uitgewisseld en heel wat lief en leed gedeeld werd onder de 'bevrijdingskinderen'.

Naarmate er meer vaders en familie werden gevonden nam de belangstelling langzaam maar zeker af. In 2006 werd de vereniging opgeheven. Leden waarvan de zoektochten hopeloos en/of zeer teleurstellend waren verlopen stonden min of meer in de kou.

Gelukkig hielden enkele oud-leden het bevrijdingsvuur warm en organiseerde jaarlijks een ontmoetingsdag om de onderlinge contacten te onderhouden. Tijdens deze ontmoetingsdagen bleek de behoefte aan meer structuur en gevoel van saamhorigheid bij de ex-leden. Om daaraan tegemoet te komen is deze website tot stand gekomen op initiatief van enkele oud-leden.

Website
Binnen deze nieuwe, digitale, omgeving voor Bevrijdingskinderen zal de meeste aandacht uitgaan naar de onderlinge contacten. Indien oud-leden met ervaring in het zoeken zich bij ons aansluiten, kan er advies worden gegeven in het opsporen naar familieleden van de vaders. De meeste vaders zijn ondertussen vrijwel zeker overleden.

Binnenkort volgt een besluit over een mogelijk te kiezen nieuwe rechtsvorm. De nieuwe naam hiervoor zal, net als deze site, luiden: 'Bevrijderskinderen'.

Uw inbreng
Voor en door 'Bevrijdingskinderen' is deze site. Het is dan ook de bedoeling dat u er actief aan meewerkt. Dat kan bijvoorbeeld door het inzenden van oude foto's van de bevrijding, van ingekwartierde soldaten van het bevrijdingsleger of van uw hereniging met verre verwanten. Overige familieleden, hebben vaak nog oude foto's van de bevrijding. Schrijf er een verhaal bij en deel middels de site uw ervaring met andere Bevrijderskinderen.

Deze site wordt tevens een vraagbaak voor diegenen onder u, die een steuntje in de rug nodig hebben om een zoektocht te starten of psychosociale hulp behoeven. De webmaster zal proberen u de weg te wijzen.

Maak ook andere Bevrijdingskinderen attent op deze site en gebruik dit medium om contact met elkaar te onderhouden. Bent u digitaal niet zo handig, gebruik dan het postadres.

Schrijf of mail ons. Als u niet wilt dat uw bericht op de site verschijnt, meld dit dat duidelijk op uw inzending. De gegevens staan onder het kopje 'contact'.

Wij hopen van u, kinderen van vaders die als geallieerd militair in Europa hebben gestreden en al of niet oud-lid van de vereniging, een reactie te mogen ontvangen, k of u belangstelling hebt als lid of donateur deelgenoot te zijn van een nieuw te kiezen rechtsvorm.

Op welke wijze wij deze nieuwe start geste willen geven: vereniging of stichting, weten we nog niet. Dit geldt eveneens voor de financiering van de kosten. Op dit moment neemt de 'de oprichting-commissie' de kosten voor haar rekening.